Ny kollektion - Intense
NIEUW, MOOI, ONMISBAAR!Heb je een nieuwe sportlook nodig?

1. Algemeen

1.1
 Om op deze site een bestelling te kunnen plaatsen moet u ten minste 18 jaar oud zijn. One More Rep accepteert, in naleving van de Nederlandse wet, geen koop op krediet door personen jonger dan 18 jaar. One More Rep behoudt het recht voor om in specifieke gevallen uw bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u onjuiste informatie hebt verschaft en/of een lage kredietwaardigheid hebt).

1.2 One More Rep maakt voorbehoud voor uitverkoop en eventuele afbeeldings- en schrijffouten op de site, zoals fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals veranderde prijzen van de leverancier of valutaveranderingen) of onjuiste informatie over het op voorraad zijn van een artikel. One More Rep beschikt over het recht om zulke eventuele fouten te corrigeren en de informatie te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Als een onjuiste prijs is opgegeven voor een artikel dat u hebt besteld, zal One More Rep u hier uiteraard van op de hoogte stellen en u vragen om uw goedkeuring van de gecorrigeerde prijs voordat One More Rep de bestelling afrondt. Alle beeldinformatie op de site geldt uitsluitend ter illustratie. Deze illustraties geven niet per se het aantal artikelen weer dat u ontvangt en komen qua uiterlijk, functie of oorsprong niet per se overeen met de artikelen. One More Rep is niet verantwoordelijk voor informatie op de site die afkomstig is van derden.

1.3
 De site en de inhoud daarvan zijn in bezit van One More Rep of diens licentiegever. De informatie is beschermd door middel van onder andere wetten inzake intellectuele eigendom en marktgerelateerde wetten. Dit houdt in dat merken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische elementen, ontwerp, indeling en informatie over waren, diensten en overige niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke goedkeuring van One More Rep.

2. OVEREENKOMST EN BESTELLING

2.1 
Om een aankoop via de site te doen moet u de voorwaarden accepteren. Door de voorwaarden te accepteren verbindt u zich ertoe de voorwaarden in hun geheel te zullen volgen, en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de informatie over persoonlijke informatie, en stemt u in met het gebruik van persoonlijke informatie en cookies overeenkomstig het Integriteitsbeleid van One More Rep.

2.2 
Een overeenkomst tot aankoop wordt gesloten zodra One More Rep uw bestelling heeft geaccepteerd en u via e-mail een orderbevestiging van One More Rep hebt ontvangen. One More Rep raadt u aan om deze orderbevestiging te bewaren voor eventueel contact met onze klantenservice. U kunt uw bestelling annuleren tot het moment dat de bestelling is bevestigd door One More Rep. Indien de bestelling wordt geannuleerd, zal One More Rep alle betalingen restitueren die door u of uw betaalkaart- of creditcardmaatschappij zijn gedaan met betrekking tot de bestellingen.

3. CAMPAGNES EN AANBIEDINGEN

One More Rep kan van tijd tot tijd campagnes op de site uitvoeren met voordeligere voorwaarden dan datgene dat in deze voorwaarden is opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot betaling of verlengd herroepingsrecht. Deze voordeligere voorwaarden blijven gelden zolang de campagne actief is en gelden voor de specifieke artikelen die door One More Rep in verband met de campagne worden aangeduid. One More Rep behoudt zich het recht voor om te allen tijde dergelijke campagnes te herroepen. Bij het sluiten of annuleren van een campagne gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen voor specifieke artikelen op de site gelden gedurende beperkte tijd en zolang de voorraad strekt.

4. LEVERING EN TRANSPORT

4.1 
Artikelen die op voorraad zijn, worden normaal geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de site staat aangegeven. Dit geldt tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met het bestellen van artikelen die niet op voorraad zijn.

4.2
 Alle pakketten moeten normaal gesproken binnen 1 week persoonlijk worden afgehaald met een geldige identificatie en een geldig trackingnummer. U krijgt altijd bericht waar en wanneer het pakket kan worden afgehaald. Dit bericht wordt verstuurd via sms als je je gsm-nummer hebt achtergelaten. Anders wordt het alleen per brief verzonden. Als u uw pakket niet ophaalt bij One More Rep, brengen wij een bedrag van 25 EUR in rekening.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Bij aankoop van artikelen op de site geldt altijd 14 dagen herroepingsrecht alsmede recht op ruilen overeenkomstig de geldende wetten inzake consumentenbescherming. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw aankoop te herroepen door One More Rep hiervan binnen 14 dagen na het ontvangen van het bestelde artikel door u of uw gemachtigde (de zogenaamde herroepingstermijn).

5.2
 Het herroepingsrecht en het recht op ruilen gelden niet voor de volgende type artikelen:
(a)
artikelen met geopende verpakking die niet kunnen worden teruggegeven om gezondheids- of hygiënische redenen (bijvoorbeeld ondergoed, badkleding en dergelijke).
(b) Onthoud dat alle kleding die je retourneert opnieuw moet worden verkocht, en worden verwerkt door de competente mensen van onze retourafdeling. We hebben helaas geconstateerd dat schrikbarend veel kleding in slechte staat wordt geretourneerd, wat enorm veel extra werk oplevert om te herstellen.

Het is daarom superbelangrijk dat de kleding die je retourneert net zo schoon en mooi is als toen je die ontving. Als je bijvoorbeeld een legging of top van ons ontvangt, die niet goed past en die je daarom wilt retourneren: zorg er dan voor dat de kleding, nadat je die hebt gepast, niet vuil is of ruikt naar parfum. Het is ook belangrijk dat je de kleding netjes opvouwt en bij voorkeur terugstuurt in dezelfde zak als waarin je de kleding ontving. Rol de kleding niet op tot een bal die je in de zak terugpropt, dit kan ook leiden tot extra administratiekosten voor jou als klant.

We hebben daarom een systeem geïmplementeerd dat het volgende omvat: als jij als klant kleding retourneert die op enigerlei wijze niet voldoet aan wat wij als acceptabel beschouwen, als er bijvoorbeeld vlekken of honden- of kattenharen op de kleding zitten, de kleding naar zweet/parfum ruikt, de hangtags ontbreken e.d., dan brengen we kosten van tussen de EUR 4.90 en 24.90 in rekening om de kleding weer in de oorspronkelijke staat te herstellen of deze in het uiterste geval te moeten weggooien.

5.3
 In verband met een bestelling van artikelen waarvoor het herroepingsrecht niet geldt, ontvangt u tijdig informatie op de overeenkomstige productpagina.

5.4 Retourkosten van 6,90 EUR voor retourzendingen van 1-4 producten. Indien 5 of meer producten worden geretourneerd, worden de retourkosten verhoogd naar EUR 8,90. Geldt ook voor ruilen.

6. GARANTIE EN RECLAMEREN

6.1 
Bepaalde artikelen van One More Rep vallen niet onder de garantie. Informatie over eventuele garantieperiode en specifieke garantievoorwaarden voor de respectieve waren vindt u op de site of in deze voorwaarden. De garantie voor artikelen dekken uitsluitend oorspronkelijke fabricagefouten en dus geen fouten die ontstaan door of na eigen aanpassing van de functie of het uiterlijk van het artikel, zoals het bewerken, bijwerken of configureren van het artikel. Uw orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

6.2 
Foutieve artikelen worden gedekt door het recht om te reclameren overeenkomstig de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming. Indien u een fout in bestelde artikelen wilt aankaarten, dient u One More Rep hiervan zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de fout op de hoogte te stellen via de contactgegevens die op de site vermeld staan. Reclamatie binnen twee maanden na het door u ontdekken van de fout wordt altijd beschouwd als tijdig. U beschikt drie jaar lang over het recht op reclameren met betrekking tot op de site gekochte artikelen.

7. OVERMACHT

One More Rep is niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door toestanden waarop One More Rep geen invloed heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, brand, blikseminslag, een terroristische aanslag, gewijzigde overheidsbeschikkingen, technische problemen, fouten in elektriciteits-, telefoon- of dataverbindingen, of overige communicatie, alsmede fouten of vertragingen van diensten door onderaannemers vanwege de genoemde omstandigheden. Deze omstandigheden vormen een ontheffingsgrond voor schadevergoedingen en overige gevolgen. Indien een dergelijke situatie ontstaat, brengt One More Rep u hiervan deels in het begin en deels aan het einde van de periode van de betreffende situatie op de hoogte. Indien de omstandigheid langer dan twee maanden duurt, beschikt zowel u als One More Rep over het recht om de koop met onmiddellijke ingang op te heffen.

8. AANPASSING VAN DE VOORWAARDEN

One More Rep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen. Alle aanpassingen van deze voorwaarden worden op de site gepubliceerd. Aanpassingen gelden ofwel vanaf het moment dat u de voorwaarden hebt geaccepteerd (in verband met een nieuwe aankoop of een bezoek aan de site), of 30 dagen nadat One More Rep u op de hoogte heeft gebracht van de aanpassingen. One More Rep raadt echter aan om de site regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen van de voorwaarden.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 
Geschillen dienen in de eerste plaats minnelijk te worden opgelost na communicatie met de klantenservice van One More Rep.

9.2 Als een geschil niet minnelijk kan worden opgelost na communicatie met de klantenservice van One More Rep, kunt u zich als klant wenden tot het platform voor bemiddeling bij geschillen van de EU-commissie, die toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u bij dit platform een klacht indient, wordt dit automatisch doorgestuurd naar het toepasselijke nationale orgaan voor geschillenbeslechting. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder dat daarbij een rechtbank wordt betrokken. Bij een eventueel geschil zal One More Rep uitspraken van het betreffende orgaan voor geschillenbeslechting volgen .